cennik

 

Opcje zajęć Cena
Pojedyncze wejście 40 zł
Karnet 4 wejścia *  135,00 zł
Karnet 6 wejść * 180,00 zł
Karnet 8 wejść * 200,00 zł
Karnet OPEN* 250,00 zł
Lekcja ind. w Łączce 100,00 zł
Lekcja ind. online** 90,00 zł

* Karnet jest do wykorzystania w ciągu 30 dni kalendarzowych bez możliwości przedłużenia

** Płatność za lekcje indywidualne odbywa się z góry za cały miesiąc. Odwołanie lekcji w czasie krótszym niż 24h – lekcja przepada. Odwołanie w czasie dłuższym – możliwość ustalenia nowego terminu.

UWAGA! Cena może się różnić w zależności od miejsca, w którym prowadzę zajęcia (Kęty i Marklowice: karnet 4 wejścia – 130, 6 wejść – 160, 8 wejść – 180, ŁĄCZKA – karnet – 80 zł, jednorazowo – 25 zł)

REGULAMIN SPRZEDAŻY